top of page

Cosmere, Brandon Sanderson tarafından yazılan fantastik serilerdeki ortak evrendir. Evrende toplam 10 dünya bulunmaktadır ve dünyalar gerek karakterler gerek büyü sistemleri ile bağlantılıdır. Bu dünyalara Paredünya adı verilir. Her Paredünyanın bulundurdukları Pareye göre özgün Paresel özellikleri vardır. Bu özellikler genellikle büyü sistemleri ve doğaüstü güçler olarak tanımlanabilir. Brandon Sanderson yazdığı eserlerin birbirinden bağımsız bir şekilde okunabilmesini istediği için Cosmere’in dahil olduğu büyük hikayeyi tek bir seride vermez ve yapboz parçaları gibi farklı serilerden çıkarması için okuyucuya ipuçları bırakır. Yani kitapları için kesin bir okuma sırası yoktur.

Cosmere Adonalsium adlı bir tanrısal varlık ya da güç tarafından yaratılmıştır. Nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı bu tanrı ya da güç 16 kişi tarafından öldürülüp parçalanmıştır. Bu kişiler Adonalsium’un parçalarını alıp Paresahipleri olmuşlardır. Bu parçalar Parelerdir. Kitaplarda bu kişiler Paredünyaların tanrıları olarak geçer ancak sadece çok dikkatli okuyucular onların tanrı değilde güç edinmiş insanlar olduklarını bilir. Adonalsium hakkında ne yazık ki çok az bilgi mevcuttur ve Sanderson'ın ileride çıkaracağı Dragonsteel serisinde gerçek esrarı çözebileceğiz.

3d-space-scene%20(1)_edited.jpg

Savaşın kırdığı bir dünya gelecek olanla yüzleşebilmek için birlik olmak zorundadır

Bin yıldır tek bir diktatörün yönetimi altında yaşayan halk kurtuluşunu bir öksüzde bulacaktır

Mucizelerin pislik ve hastalıkla yer değiştirdiği bir şehirde kaybedilen geri kazanılabilir mi?

Bir imparator ile evlenmek durumunda kalan prenses görevini tamamlayabilecek mi?

bottom of page